fbpx
Новини

Задължително с маски извън час и още за началото на новата учебна година

27 август 2020

Днес беше проведен брифинг на министъра на образованието, на който той потвърди как точно ще започне и протече новата учебна 2020/2021 година. В сайта на МОН са публикувани и насоки за работа в условията на COVID-19. Министърът съобщи, че пригнозата е епидемичната ситуация да продължи 10-12 месеца.

Избрана е стратегия на “превключване” - при необходимост училищата ще минават от една в друга форма на обучение, заяви Вълчев, като добави, че ще се пишат оценки и отсъствия и при онлайн обучението с цел мотивация на учениците.

„Няма съмнение, че годината ще бъда трудна. Имаме голямо предизвикателство - да опазим здравето на децата. Ако оставим училищата затворени рискуваме да има повече негативни последици за децата, отколкото тези, които може да причини пандемията. Говори се и за поколенческа криза”, обяви министър Вълчев, цитиран от 24 часа.

Сред задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса са:

  • Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) в общите закрити части на учебната сграда, включително в бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители и външните за институцията лица.

В класните стаи и другите учебни помещения задължително се носят предпазни средства от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите осигуряват маски или шлемове.

  • Дезинфекция на повърхностите и проветряване. Необходимо е ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на
    асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

  • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи, поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
  • Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни
    училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях. При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат
    актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross