fbpx

Колкото и да не ни се иска, лятото е към края си (млъкни сърце!) и заминаващите на юг щъркели почват да ни напомнят, че може би и ние трябва да заминем някъде и да гледаме да не се върнем.

Но тъй като тези възможности са изчерпани за повечето от нас, отново ще погледнем живота в очите, а той ще ни накара да си гледаме работата. Една част от нея е да сме родители – някои от нас на първокласници, други – на осмокласници.

На първите – успех, дано всичко да е наред и животът на детето ви в българската образователната система потръгне добре! На вторите – минахте кандидатстването след 7 клас и сте още живи и (горе-долу) с всичкия си – честито!

Може би за повдигане на бойния дух на точно тези две особени родителски категории - на първокласник и на тийн в ново училище, а и по някакви други заслуги и причини, които не са изрично упоменати, държавата дава еднократна помощ за всяко - повтаряме - ЗА ВСЯКО дете, записано в първи и в осми клас в общинско или държавно училище. (Не важи за децата, записани в частни училища.)

Размер на помощта

Сумата за тази учебна година е 300 лв., които се дават на два транша: по 150 лв. във всеки учебен срок.

Условия за получаване на помощта

Няма подоходен признак и не е необходимо семейството да е социално слабо, за да се възползва от тези 300 лв. Трябва да се подаде заявление-декларация, като към нея се прибавя удостоверение от училището, че детето е записано в съответното учебно заведение и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител, ако вие не сте родител, а сте настойник/попечител.

Въпросната декларация можете да получите в Дирекция Социално подпомагане във вашия район или да изтеглите от тази страница.

Къде се подава

Можете да подадете заявлението лично в Дирекция Социално подпомагане към общината ви по настоящ адрес, като освен заявление и удостоверение, че детето е записано, ще трябва да представите и лична карта за сведение. Може да изпратите документите по пощата. Бихте могли да ги подадете и онлайн с ПИК от НОИ или с квалифициран електронен подпис.

Срок за подаване

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Кога се получава помощта

Както вече казахме, ще я получите на два транша. Първата половина се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората - в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.

Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище. Средствата се възстановяват, в случай че ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

Вижте пълната информация тук.


След публикуването на текста възникнаха въпроси от читатели дали тази помощ може да бъде получена и за деца, записани в частни училища. След допълнителен разговор с Агенцията за социално подпомагане става ясно, че действително на тази еднократна помощ имат право всички деца в държавни и общински училища, но не и децата в частни училища. Ще изпратим официално запитване до институциите, за да получим обяснение защо това е така и по този начин да можем да отговорим и на вашите въпроси.

cross