fbpx

Най-рано децата могат да се върнат в клас на 10 ноември. Това обяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, пише dnews.bg.

"Обединихме се около няколко решения - осигурените от МЗ тестове ще бъдат прилагани в училищна среда за всички ученици от 1 до 4 клас при заболеваемост от 500 на 100 хил. души. От организационна точка децата могат да се върнат най-рано на 10 ноември. Работим те да се върнат в училище, ако тестовете бъдат своевременно доставени от дистрибуторите", обясни министър Денков.

„Работим в сряда те да бъдат на училище, ако бъдат доставени тестовете от дистрибуторите. След сключване на договорите имат тридневен срок, за да ги доставят”, уточни той.

Ще се включат и други лица, за да помагат при тестването - медицински сестри, родители, медиатори, педагогически и непедагогически персонал - те трябва да имат валиден документ за ваксиниране или да се тестват два пъти в седмицата. За целта ще бъдат осигурени бързи антигенни тестове.

Децата ще се тестват всяка седмица в понеделник и четвъртък. В началото на дните ще бъдат отделени 30 минути за тестване при промяна на дневния режим - намаляване на учебните часове, междучасията или обедната почивка - по преценка на директорите и отговорните лица.

"Минимален праг за завръщане на децата в клас е 50% на ниво паралелка желаещи да се тестват. Родителите трябва да са дали писмено сългасие, че искат децата им да бъдат присъствено в дадената паралелка", обясни министърът.

За учениците, нежелаещи да бъдат тествани, обучението се организира асинхронно в зависимост от възможностите на учителите.

Педагогическите специалисти, ангажирани с тестването, ще получат допълнително възнаграждение, което ще бъде уточнено в анекс към трудовия им договор.

"Единствено за децата със специални образователни нужди е решено, че могат да правят тестовете си вкъщи и при идване в училище да представят отрицателен резултат от тест", допълни проф. Денков.

Снимка: БТА

Гражданско обединение “Да запазим училището като средище за децата” изготви отворено писмо до председателя на 46-ото Народно събрание, министър-председателя, президента и омбудсмана, както и до председателите на парламентарните групи по здравеопазване, образование и тази за жалбите и петициите на гражданите и взаимодействие с гражданското общество. Копие от писмото е изпратено и до министрите на здравеопазването и образованието.

Основната цел на писмото, което всеки гражданин може да подпише на този линк, е присъственото обучение на децата да бъде приоритет при управление на епидемията.

Ето и пълния текст на писмото:

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас от името на Гражданското обединение „Да запазим училището като средище за децата”.
Ние сме общност от родители, учители, университетски преподаватели, учени и граждани, които смятат, че в условията на пандемия от COVID-19 българската държава системно пренебрегва и омаловажава потребностите на децата и жертва техните интереси.

С това Отворено писмо настояваме за спешна и съвместна реакция на ръководените от Вас институции, която да постави като основна цел запазването на присъственото обучение в предстоящата учебна година и да набележи мерки за ограничаване на здравните рискове за учители и ученици по време на присъственото обучение.

На 18. август 2021 г. се проведе изслушване на Министъра на образованието и науката (МОН) в Народното събрание.

В рамките на обсъждането в детайл бяха разгледани въпроси относно плана за провеждане на учебната година в контекста на епидемия от COVID-19 и съобразно Плана за управление на пандемията, разработен от Министерството на здравеопазването (МЗ). МОН предвижда четири различни сценария за работа, които би следвало да приоритизират присъственото обучение, съобразявайки най-добрия интерес на децата.

Изключително притеснени сме от дефицитите в този план и от прогнозата той изобщо да не бъде приведен в изпълнение.

При сегашния темп на разпространение на заболяването към 15-ти септември 2021 г. страната, или поне по-голямата част от нея, ще бъде в тъмночервената зона според критериите, определени от МЗ. Това означава, че учебната година или въобще няма да започне присъствено, или обучението от разстояние в електронна среда ще бъде въведено непосредствено след началото ѝ за по-голямата част от учениците.

Ние няма да приемем това.

Като съзнаваме, че българското общество е дълбоко разделено във вижданията си до каква степен и какви мерки за ограничаване на COVID-19 да се прилагат, ние смятаме, че децата вече поеха несъразмерна тежест през изминалите 18 месеца.

Настояваме осигуряването на продължително присъствено обучение да бъде поставено като основен приоритет при управление на епидемичната обстановка у нас. Основните ни мотиви да искаме това са следните:

1. Локални проучвания на неправителствени организации и детски психолози установяват, че децата у нас вече търпят тежки последици върху психичното си здраве и развитие в следствие на продължителната изолация - депресивни състояния, повишена агресия, понижена концентрация, апатия.

2. Специалисти алармират за специфична десоциализация при деца, както и за “пандемия от екранна зависимост”.

3. Педиатричната общност от месеци се опитва да привлече вниманието ни върху негативните ефекти от продължителното застояване върху физическото здраве на децата - намален дихателен обем, недоразвити бели дробове, увредено зрение, гръбначни изкривявания.

4. Все повече деца изпадат в риск от отпадане от образование. Други губят способността си да пишат на ръка, да предават съдържание със собствени думи или да решават проблеми в група, заради спецификите на обучението от разстояние в електронна среда.

5. Онлайн обучението ограничава художественото мислене на децата и тяхното въображение, което се стимулира, когато децата се виждат и разговарят на живо. Това свежда до минимум от своя страна способността за създаване и възприемане на текстове, съответно за четене на книги – отново ключови умения за детското израстване.

6. Онлайн обучението унищожава часовете по различните видове изкуства – музика и рисуване. Познаваме деца от музикални училища, които се отказаха да свирят на инструмент заради това, че две години не можеха да се срещат с обучаващите ги учители на живо.

7. Всички големи международни организации, имащи компетенции по проблемите на пандемията от COVID-19, взеха отношение по въпроса за затваряне на училищата, като ясно указаха на правителствата да осигурят максимално продължителен присъствен учебен процес.

Декларираме готовността си да дискутираме с всички ангажирани институции и експерти конструктивно и добронамерено условията, при които ще се осигури присъствен учебен процес. Настояваме това да се осъществи веднага - броени дни остават до 15-ти септември.

При продължаваща липса на реакция на нашите искания ще останем с убеждението, че бъдещето на децата отново се пренебрегва.

Няма да имаме друг избор, освен да предприемем протестни действия.

От 31 май (понеделник) се възстановяват присъствените занимания в училищата за всички ученици от пети до единадесети клас, предава dnews.bg.

При повишена заболеваемост сред ученици или учители директорите могат да предлагат преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

Това предложение трябва да е предварително одобрено от над 50% от родителите. Необходимо е и съгласуване с обществения съвет и приемане от педагогическия съвет в училището. След приключване на тази процедура се уведомява регионалното управление на образованието.

Предложението се изпраща до министъра на образованието и науката, който взима окончателното решение. Не е необходимо разрешение от министъра, когато по преценка на директора към дистанционно обучение преминава отделна паралелка от училището.

Остава възможността със заявление родители да пожелаят децата им да продължат да се обучават в електронна среда и след 31 май. Срокът за преминаване към обучение от разстояние ще се съобразява с епидемичната обстановка в училището.

Тъй като присъственото обучение е изключително важно за постигане на заложените образователни цели и социализацията на учениците, желателно е по възможност дистанционните занятия да не продължават повече от 10 учебни дни.

cross