fbpx
И аз съм човек

Предстои ви започване на нова работа – какво трябва да знаете

1 април 2021

Когато се започва нова работа, винаги има притеснения ще се справя ли, ще ме харесат ли новите колеги, работодателят ще бъде ли доволен от мен… Но докато никой не може да определи какво точно ще се случи спрямо нечии субективни усещания, то има някои неща, които са си съвсем точни и ясни, когато си говорим за започването на нова работа. 

Някои основни моменти при подписването на трудов договор накратко обясняват от счетоводна къща Fourmate, които вече ни разказаха какво трябва да знаем, когато се връщаме на работа след майчинство. Ще продължим съвместно с тях да ви предлагаме текстове със съвети и информация по всякакви въпроси, свързани с трудови правоотношения, права на родителите на работното място, лично счетоводство, работна заплата, законодателни рамки и всичко, каквото се сетите и за което обикновено не ви се мисли, но е добре да знаете. 


Изпитателен срок

Когато подписвате трудов договор, обикновено работодателят е включил срок на изпитване, като максималният е 6 месеца. Срокът на изпитване може да бъде уговорен както в полза на двете страни, така и в полза само на работодателя. Когато трудовият договор е уговорен със срок на изпитване и за двете страни, всяка една от тях може да го прекрати без предизвестие, позовавайки се на чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). 

В случаите, когато трудовият договор е сключен със срок на изпитване в полза на работодателя, правото да го прекрати по този член е само негово. Ако вие искате да напуснете работа, трябва да входирате молба за напускане. В трудовия договор трябва да бъде отбелязано какъв е срокът за предизвестие, в случай че искате да напуснете работа. 

Когато молбата ви за напускане не бъде удовлетворена, може да се позовете на чл. 326 от КТ. Максималният срок на предизвестие, който може да се договори, е 3 месеца. След изтичане на изпитателния срок трудовият договор става безсрочен и неговото прекратяване става с предизвестие за всяка от страните, освен ако не се прекрати по взаимно съгласие.

Ако сте майка на дете до 3 години, трябва да знаете, че работодателят не може да ви освободи без ваше съгласие. Ако реши да прекрати трудовия ви договор, трябва да бъде с ваше съгласие или да поиска разрешение от Инспекция по труда. Трябва да знаете, че това е в сила за безсрочни трудови договори, след като е изтекъл срокът на изпитване. Още нещо, което трябва да знаете за изпитателния срок: в него не се включва времето, през което сте в отпуск или в отпуск за временна неработоспособност (болничен).

Заплата

Трябва да знаете, че в трудовият договор се посочва брутната сума на заплатата, която сте договорили. Върху тази сума се изчисляват осигурителните вноски и данъци, които работодателят удържа. 

За да може да се възползвате от доплащането за прослужено време, трябва да предоставите трудовата си книжка, за да може работодателят да заложи натрупания до момента трудов стаж и да ви начисли клас прослужено време към заплатата. Като това доплащане е само за сходни длъжности, които сте заемали досега. 

С подписване на трудовия договор трябва да получите и длъжностна характеристика, в която да са описани вашите задължения и отговорности във фирмата. 

Отпуск

В трудовия договор се посочва и полагаемате се платена годишна отпуска. Всеки служител има право на платен годишен отпуск. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Ако постъпвате на работа за първи път, трябва да имате 4 месеца трудов стаж, за да имате право да ползвате платен отпуск. 

В случай че вече имате този трудов стаж при предишни работодатели, това ограничение отпада. Полагаемите се дни платена отпуска за календарната година се изчисляват на база отработените месеци при съответния работодател. Трябва да знаете, че освен основният платен годишен отпуск в Кодекса на труда са предвидени и други случаи, в които може да ползвате платен отпуск. Те са описани в чл. 157 от КТ.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
made by cog + weband
cross