fbpx
Образование

Когато шестицата от матура не е равна на... шестица от матура, или как СУ привилегирова едни ученици за сметка на други

8 юни 2022

Този текст поставя проблем, с който се сблъскват някои родители, когато децата им трябва да продължат образованието си след 12. клас. Може би е добре да сме наясно, че има шестици, но има и "по-шестици" от матура. Разработката е на Александра Маркарян и е публикувана в OFFNews.bg, а разговорът за образованието на децата ни трябва да продължи и да доведе до необходимите промени.


Възможно ли е да сте лауреат от олимпиада и да не успеете да се класирате в желаната специалност в университет, защото друг е с предимство? Или шестицата ви от матура да не е равна на шестицата от матура на друг кандидат-студент, защото той е завършил еди-какво-си училище, а вие сте си избрали не толкова "елитно"? Да, не само, че е възможно, а е самата реалност в Софийския университет тази година.

Къде е проблемът?

В начина, по който се формира балът за прием в редица специалности. Взема се оценката от държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по даден предмет, който обаче се умножава по различни коефициенти в зависимост от това дали този предмет е изучаван като профилиращ в училище, или е изучаван в общообразователната подготовка.

Какво значи това?

Ако учите в профилирана гимназия, може да си изберете математика за профилиращ предмет и да държите втора задължителна матура по математика (първата е по български език и литература за всички, независимо от вида училище). Но ако учите в професионална, нямате шанс за това.

Защо?

Защото учите специални предмети и държавният ви изпит е за придобиване на професионална квалификация по професията, която сте учили в училище. И ако решите да кандидатствате например с математика и държите допълнителна матура по математика, коефициентът, по който ще се умножи оценката ви ще е по-нисък от коефициента, по който ще се умножи оценката на училия математика като профилиращ предмет.

Пример

Харесали сте специалност "Софтуерно инженерство" в СУ. Може да кандидатствате с кандидатстудентски изпит на Софийския университет или с матура. Във втория случай балът се образува по следния начин: взема се оценката от матурата по математика или информатика и се умножава по 3,25, ако сте учили съответния предмет като профилиращ във втория гимназиален етап (11. и 12. клас).

Ако предметът не е бил профилиращ, а сте го учили в общообразователната си подготовка, оценката се умножава по коефициент 2,5. И в двата случая се прибавя оценката по математика от дипломата за средно образование. И така ако оценката от матурата е 5,00 и имате шестица в дипломата, в първия случай балът ви ще е 22,25, а във втория - 18,5 въпреки същите изходни оценки.

Профилираните гимназии са привилигеровани не само по отношение на професионалните, но дори спрямо кандидатстващите с приемните изпити на Софийския университет. Оценката от изпита по математика се умножава по коефициент 3 и ако вземем същите оценки, балът става 21.

Аналогично е положението и с други специалности

Например ако сте решили да кандидатствате молекулярна биология, ви трябва матура по биология. Ако предметът е изучаван като профилиращ, оценката се умножава по коефициент 3. Ако е изучаван в общообразователната подготовка, коефициентът е 2.

Проблем няма там, където изискуемата матура е общата за всички - по български език и литература. Например ако сте решили да се преборите за право или международни отношения, ще ви трябват оценката от матурата по български и тя ще бъде умножена по коефициент 3, каквото и училище да сте завършили, и общият успех от дипломата за средно образование.

Ако сте избрали стопанско управление, също няма да имате проблем. Там има различни коефициенти, но не и неравно третиране на кандидатите по вид училище. С коефициент 3 се умножават изпитът на СУ по математика и матурите по математика, информатика, география, предприемачество, информационни технологии. С коефициент 2 - оценките от държавни зрелостни изпити, които се намират малко по-далече от профила на кандидатите, които търси Стопанският факултет: по български, история, физика, химия и чужди езици.

Лауреатите

Ако описаното дотук поражда въпроси, още по-озадачаващо е третирането на гордостта за всеки випуск: учениците лауреати от национални и международни олимпиади; момчета и момичета, които са блестящи в знанията си, доказали са го в национална или международна конкуренция и в повечето випуски се броят на пръстите на едната ръка.

Е, на тях им се признава оценка Отличен (6) от съответния конкурсен изпит, съгласно утвърдените със заповед на министъра на образованието Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България.

С други думи, ако се върнем на примера с математиката, шестицата им ще се умножи по 3 и ще имат по-нисък бал от завършилите езикови гимназии с профил "Математика"/"Информатика" кандидат-студенти, чиято шестица ще се умножи по 3,25.

"Излиза, че дори да изкара оценка 6.00 на национален кръг на национална олимпиада или на някоя международна, синът ми пак ще е с по-нисък бал от децата от профилирани гимназии. Това вече е дъно на дъното", коментира ядосано пред OFFNews майка на гимназист и учител и сравни правилата с "дискриминация на черни и бели".

"Друга тотална несправедливост е фактът, че въпросните оценки на олимпиадите се завишават изкуствено за момичетата и момче с 400 изкарани точки се приравнява на момиче с 60 т, само защото второто е момиче", допълва тя.

Жената пише до националния омбудсман Диана Ковачева през април, но отговорът е разочароващ. Ковачева признава, че са постъпили и други жалби и запитвания на ученици, учители и родители заради балообразуването, но отказва да се намеси.

В изложението си пише, че е отправила препоръка към министъра на образованието за изясняване на правилата, но че "съгласно Закона за висшето образование висшите училища се ползват с автономия, която включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност. Автономията на висшето училище не може да се нарушава чрез намеса в дейността на училището, освен в случаите, изрично посочени в закон. Както разбирате, намесата в случая е извън нормативно установената компетентност на омбудсмана".

Някой обаче може и това е Комисията за защита от дискриминация, която, ако бъде сезирана или се самосезира и излезе с решение, че е налице дискриминация, може да издаде задължително предписание за промяна на правилата.

Отговор от СУ

Потърсихме Софийския университет с въпроси, като дадохме конкретни примери за неравно според нас третиране на кандидати, завършили профилирани и професионални училища.

Оттам ни разясниха правилата си за прием, но де факто нито потвърдиха, че има проблем, нито поеха ангажимент за решаването му. Отговорът им гласи:

"Държавните зрелостни изпити (ДЗИ), които участват в балообразуването с по-висок коефициент, са задължителните ДЗИ (независимо от вида на училището – за професионална или профилираща подготовка). Задължителните ДЗИ са две за всички видове училища и се полагат от всички зрелостници, с което получават и диплома за завършено средно образование.

Държавните зрелостни изпити, които участват в балообразуването с по-нисък коефициент, са допълнителните ДЗИ. На тях зрелостниците могат да се явят по желание и не са задължителни за завършването на средното образование и получаването на дипломата.

(Именно такива обаче полагат завършилите професионални училища, защото задължителните държавни изпити са два - по български език и литература и за професия. Те нямат избор - ако искат да положат матура по общообразователен предмет, различен от българския, трябва да държат допълнителна матура, тоест по желание. Да, дипломирането им в училище не зависи от третата матура, но приемът им в СУ - да - бел. ред.)

При образуването на състезателния бал за голяма част от специалностите в Софийския университет е предоставена възможност за избор между алтернативни компоненти – ДЗИ, кандидатстудентски изпит по съответен предмет, признати оценки на лауреати и първенци на международни и национални олимпиади и състезания и др.

При наличие на повече от една балообразуваща оценка по даден предмет за формирането на бала за специалността се взима по-високата. Ако нямат оценка от ДЗИ за дадена специалност, кандидатите могат да се явят на кандидатстудентски изпит (в примера с математиката обаче видяхме, че дори и с изпит балът е по-нисък от този на завършил профилирана гимназия при равни други условия - бел. ред.). Ако имат оценка от ДЗИ за дадена специалност и се явят и на кандидатстудентски изпит, състезателният бал ще се формира с по-високия резултат.

За почти всички специалности на Софийския университет са дадени всички възможности за образуване на състезателен бал с оценки, които кандидатите имат (ДЗИ) или ще получат на кандидатстудентските изпити.

За специалностите от регулираните професии („Право“, „Медицина“, „Фармация“) балообразуването е регламентирано в държавни наредби и приемът на студенти се осъществява само по този ред.

За специалностите в Юридическия факултет са приложени разпоредбите на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ (ПМС № 92 от 20 май 2022 г.).

Оценките на лауреатите и на първенците от международни и национални олимпиади се признават като резултати от съответен кандидатстудентски изпит и участват в балообразуването с коефициент 3. (И този коефициент е по-нисък в дадения неколкократно пример с математиката и приема във Факултета по математика и информатика).

Формулата за балообразуване в специалност "Софтуерно инженерство" на Софийския университет, публикувана на сайта му.

Публикуваме текста с разрешение от автора и редакцията на OFFNews.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross