И аз съм човек

Как да будим децата

13 април 2016
как да будим децата

Будете детето си внимателно сутрин за училище или детска градина. Имам много спомени от детството, които сега ревизирам и се опитвам да избягвам неприятните неща, които иначе прекрасните ми любящи родители са ми причинявали неволно. Едно от тях беше адското събуждане сутрин.

Седем без десет. Всеки човек от моето поколение помни ужасяващото, противно радиопредаване по БНР за деца, което започваше с адска писклива йоника, имитираща петел, комбинирана с истински петел, която пронизително пиукаше на катастрофална височина с цел още със събуждането да си признаеш, ако случайно през нощта си извършил национално предателство.

Тъкмо това предаване майка ми надуваше с все сила, отваряше вратата със замах, светваше лампата и се провикваше мощно

"Айде, Елисавета, ставай!!"

И досега помня адския стрес, изтръпването на мозъка, изплющяването на светлината върху сънливите ми очи и ледената вълна на мисълта, че трябва да се завлача до училището жива или мъртва. А трябва да се вземе предвид, че бях от онези деца, които се будят много лесно, скачат от леглото и две минути по-късно вече бърборят, скачат и се обличат.

Но това събуждане изпържваше мозъка ми и години по-късно, когато ставах сама за училище в 6 и половина, а родителите ми блажено спяха, за да компенсирам ужасяващите травми от онова събуждане, се бях научила да ставам в тъмнина, да мия зъбите си в тъмнина, да се обличам в тъмнина и да се прокрадвам в тъмнина - с блуза наопаки и разменени обувки, но в блажено душевно спокойствие.

Будете нежно и мило децата си. Не светвайте проклетата лампа, освен ако тя не е много приглушена. Пускайте им нежна музика, ако искате. Кажете им , че ги обичате. Денят на всеки трябва да започне хубаво.

Елисавета Белобрадова

Съоснователка на Майко Мила

всички статии на автора
Споделете статията
made by cog + weband
cross