fbpx
Новини

Искахме да имаме деца, ама нямахме желание

20 януари 2023

Искахме да имаме деца, ама нямахме желание - общо взето това показват резултатите от изследване на Националния статистически институт (НСИ), съпътстващо Преброяване 2021. Защо ли? Защото повечето хора, взели участие в изследването, искат да имат деца (или повече деца, отколкото имат), но ги нямат. 

В изследването са взели участие общо 4368 души. Питани са жени на възраст 15-49 години и мъже на възраст 15-59 години. За 69% от тях двудетният модел на семейството е репродуктивният идеал. На второ място е мнението, че семейството трябва да има три деца (17,1%), следвано от семейството с едно дете (7,9%).

В известна степен нагласите на хората повтарят идеала им за семейство. Водещо е желанието за две деца в семейството (61,9%), следвано от предпочитанието за три деца (14,9%). Еднодетният модел на семейство е желан от 12% от лицата, а многодетният, с четири и повече деца -  от 2,3%. 7,9% от хората в репродуктивна възраст все още не са се спрели на точен брой, а 1% са категорични, че не желаят въобще да имат дете.

Разликата между намерения и реалност

Обаче както стана дума в началото, тези намерения се различават от фактическия брой деца в семействата. Двудетният модел е както идеалът за семейство (63,3%), така и най-желан (61,9%). Обаче до него са достигнали едва около половината (32,7%). Семейство с три деца е идеалът за 17,1%, но по-малък дял (14,9%) имат такава нагласа. А само 4,3% фактически имат три деца. 

От хората на възраст над 45 години 17,8% нямат деца. Идеалът за еднодетно семейство е застъпен от 6,9% от отговорилите и желаещите едно дете (13,5%). А пък три деца е съвсем непостижимо. Тази конфигурация е идеал за 17,1% и репродуктивни намерения за 13,9%, но фактически е реализирана от само 4,7%.

Защо се получава така? Причина номер едно е липсата на партньор/ка (15,5%). На второ място са финансовите причини (14,8%), на трето - достигане на желания брой деца (14,7). След това идват напредналата възраст (12,7%) и здравословни проблеми (4,4%).

България иска повече деца

Любопитно е също така, че резултатите от проучванията, провеждани през последните десетилетия, показват, че българите искат повече деца. Защото процентът на хората, които не искат или считат, че идеалният вариант е едно дете, намалява драстично. Повече от два пъти намалява делът на мъжете и жените с идеал за семейство с едно дете – от 19,8% на 7,9%. Значително намалява делът на лицата, които считат, че семейството не трябва да има деца – от 3,2% до 0,3% през 2021 г.

Двудетният модел на семейство продължава да е предпочитаният от хората в репродуктивна възраст в България. През 2021 г. процентът на мъжете и жените, които смятат, че семейството трябва да има две деца, е 63,3%. Този дял обаче е значително по-нисък в сравнение с 2011 г. - 75,3%. На второ място е мнението, че семейството трябва да има три деца (17,1%). Преди десет години така са мислили 11,8% от хората. 

Мъжете и жените не се различават особено в мнението си. Двудетният модел е еднакво предпочитан и от двата пола (по 63,3%). Жените по-често изразяват мнение, че семейството трябва да има три деца (18,5%). Сред мъжете по-голям е делът на тези, които не могат да преценят какъв трябва да е броят им (10,4%).

По-добро здравеопазване и образование

НСИ пита и какви държавни мерки биха помогнали за повишаване на раждаемостта в страната. Най-често хората отговарят, че искат подобряване на качеството на здравните услуги и достъпа до тях за децата и техните родители (12%). Увеличаването на средствата за социално подпомагане би оказало влияние върху избора на 11,6% от лицата, а гарантираният достъп до детски ясли, градини и предучилищни форми на обучение – на 11%. След това идва намаляването на данъците на родителите в зависимост от броя на децата в семейството (10,7%).

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
made by cog + weband
cross