fbpx
Говорят специалистите

С болно дете на ръце: кого да търсим и къде да отидем

20 ноември 2019

Най-ужасното нещо на света е детето ти да е болно или да се нарани сериозно. Нищо друго няма значение, докато то не оздравее. А за да се случи това по най-бързия и добър за него начин, трябва да знаем към кого да се обърнем, за да получим адекватно лечение.

Адвокат Мария Шаркова многократно ни е съветвала за правата ни като пациенти: в Наръчник на (п)объркания пациент: Как да получа информация? ни обясни какви са правата ни, когато искаме да получим информация за здравето си или за това на близките ни; в 9 грешки, които правим в болницата пък ни разказа какво пропускаме като пациенти по време на болничния си престой; а в текста си Излез оттук! потвърди, че родителят има право да присъства и да участва в лечението на детето си и да не го оставя само, каквито вътрешни правила има в много болници за различни процедури.

Днес адвокат Шаркова ни разказва какъв е пътят ни като родители с болно дете на ръце през клиничните (и не само) пътеки на здравеопазването ни.

Мария Шаркова е управляващ съдружник на  „Шаркова и партньори“. Работи като адвокат основно в сферата на медицинското право и проблемите, свързани с управлението и функционирането на лечебните заведения, обществено здраве, анализ и приложение на здравното законодателство, процесуално представителство. Нейни публикации по различни медицинско-правни теми може да следите и в професионалния ѝ блог mariasharkova.com


Някъде четох, че има дума за човек, загубил партньор (вдовец) и за дете, загубило родител (сирак), но няма дума за родител, изгубил дете – защото това е толкова жестоко, немислимо и противоестествено, че дори не може да се изговори. 

Предстои да научим повече за последователността на събитията, довели до смъртта на 3-годишното дете в столична болница. Ще се въздържа от всякакви  преждевременни изводи, защото един адвокат не бива да си измисля факти или да предполага. 

Всички ние дължим уважение към родителите – не можем да очакваме от тях да бъдат рационални, смирени и разбиращи. Никой не е засегнат повече от тази тежка трагедия. 

Всички обаче трябва да настояваме за яснота. Да можеш да предотвратиш предотвратимото и да не си го направил, е по-тежко от неизбежността. Детското здравеопазване като приоритет не бива да е клише или само част от някой стратегически документ, а реална цел, която се измерва с резултати. 

Следя отблизо събитията от последните дни и осъзнавам, че мога да допринеса само по един начин в този момент. Да ви представя каква е законодателната рамка, която определя пътя на пациента. За да служи на всеки родител като компас по безбройните кръстовища на сложната ни здравна система. 

Кога да потърся общопрактикуващия лекар (ОПЛ)?

При избор на личен лекар за вашето дете (понякога такъв избор е силно ограничен в някои населени места) се осведомете за неговия професионален опит с деца, квалификация и пациентска листа. Имайте предвид, че по-големият брой пациенти може да е знак за това, че е предпочитан лекар от много хора, следователно способен, но от друга страна, това със сигурност означава повече чакане, по-труден достъп и по-голяма натовареност. В тази връзка се интересувайте дали е включен втори лекар в практиката на ОПЛ, колко на брой са медицинските сестри, с които работи, и дали е възможно предварително запазване на час, домашни посещения, електронна връзка и т.н. 

ОПЛ е длъжен да оказва медицинска помощ непрекъснато, но на практика това обективно не е осъществимо. Ето защо законът е предоставил възможност на всеки лекар да прецени как ще изпълнява това свое задължение – той може да осигури лекар на разположение по график или да сключи договор със спешен кабинет. Непременно попитайте как се осигурява тази 24-часова медицинска помощ и си запишете необходимите контакти. 

Обръщайте се към своя ОПЛ винаги, когато има необходимост, включително и при спешни състояния, защото той най-добре би могъл да прецени какви са следващите стъпки. Има няколко възможности: 

 • Преглед при ОПЛ; 
 • Посещение на друг лекар или спешен кабинет, с който той има сключен договор; 
 • Издаване на направление за специалист; 
 • Насочване към Център за спешна медицинска помощ (когато се касае за животозастрашаващо състояние и е необходимо да се извика линейка); 
 • Насочване към лечебно заведение за осъществяване на спешен или планов прием; 
 • Насочване към лечебно заведение, в което има спешно отделение за оказване на спешна медицинска помощ и евентуално, хоспитализация. 

Посещения в лечебни заведения: 

Имайте предвид, че някои лечебни заведения не разполагат със спешни отделения или спешните им отделения имат различен профил (например не разполагат с педиатри, детски хирурзи, детски реаниматори и т.н). Ако попаднете в такова лечебно заведение и детето ви се намира в спешно състояние, лекарите са длъжни да окажат спешна медицинска помощ. При първа възможност обаче ще трябва да ви транспортират до лечебно заведение, което е компетентно да окаже специфичната медицинска помощ, от която се нуждае вашето дете. Задължително следва да бъдете информирани за риска от транспорта и начина, по който следва да бъде транспортиран пациентът. 

Важно: при преместване на пациент от едно лечебно заведение в друго винаги се предоставя медицинската документация, за да бъде информирано приемащото лечебно заведение за състоянието на пациента. Освен това изпращащото лечебно заведение трябва да уговори приема и, ако е необходимо, да се консултира с републикански консултант (при комплицирани случаи). 

При посещение в лечебно заведение задължително извършвайте регистрация на обозначеното за това място. Така може да се докаже в колко часа сте пристигнали, кога сте приети и кога сте напуснали мястото. Обикновено това се прави на регистратурата, като спешните отделения са длъжни да провеждат триаж на пациентите, т.е да определят поредността на прегледите според тежестта на състоянието на пациента. 

При осъществен преглед винаги изисквайте издаването на документ, който да удостоверява това обстоятелство. Най-често това е лист за амбулаторен преглед или лист за преглед на пациент в спешно отделение. Обстоятелството, че прегледът е осъществен срещу заплащане, не е основание да не се издаде документ, който удостоверява каква медицинска помощ ви е оказана. 

Ако ви откажат прием в болница, настоявайте това да бъде документирано. Изисквайте да се впишат и дадените препоръки, насоки и изписаните лекарства. Пазете издадените рецепти и други документи, които са ви предадени във връзка с прегледа. 

При няколко посещения в различни лечебни заведения, винаги уведомявайте лекарите за тези обстоятелства и представяйте издадените ви от другата болница документи. За съжаление, липсата на електронно здравеопазване в страната все още налага пациентът да обикаля с наръч документи, без да е възможно лекарите сами да се осведомяват за проведеното предходно лечение. 

Ако ползвате Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП): 

Понякога състоянието на детето ви може да е причина да потърсите спешна помощ на тел. 112. В тези случаи е важно да обясните ясно на служителя, с когото разговаряте, състоянието на детето си. Тъй като вероятността да формирате смислени изречения при драматична и спешна ситуация е сведена до минимум, ви препоръчвам да ползвате формулата за комуникация, въведена в американските болници по примера на военноморските сили. SBAR (situation – какво е състоянието, background – какво се е случило преди това, assessment – какво конкретно ви притеснява, recommendation – от какво се нуждаете. 

Например: детето ми не може да диша (situation), като това състояние продължава от 5 минути, преди това играеше спокойно на пода (background), мисля, че е погълнало чуждо тяло (assessment) и е необходимо да изпратите линейка (recommendation). 

Ако ви е трудно да формулирате някои от симптомите, помолете да ви задават уточняващи въпроси. 

При посещение на ЦСМП и решение за транспортиране в болница, лекарите се ръководят от принципа на най-близкото лечебно заведение, профила на заболяването и риска от транспорт. 

Вашите права при оказване на медицинска помощ на детето ви: 

Имате право на информация за неговото състояние и на копие от пълната медицинска документация; 

Имате право да откажете предложената ви медицинска помощ/да откажете вече започнала медицинска помощ, но тогава поемате отговорност за последващите усложнения, които могат да настъпят. 

В определени ситуации може да се наложи да заплатите оказаната медицинска помощ: 

 • Ако преждевременно прекъснете лечението на детето и алгоритъмът на клиничната пътека не е изпълнен или
 • Когато детето се транспортира по ваше желание в друго лечебно заведение (когато настоящото лечебно заведение разполага с възможността да лекува детето ви, но вие настоявате то да бъде преместено). 

Имате право да придружавате детето си по време на болничния престой, като при деца до 7 г. болницата няма право да изисква заплащане на услуга „придружител“ от вас, а когато детето ви има необходимост от специфични грижи до навършване на 18 г. и болницата не може да ги осигури, сте освободени от заплащането на тази услуга и след това. 

Когато се съмнявате, че правата ви или тези на детето ви са нарушени, можете да сезирате Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на чиято страница има възможност за електронно подаване на жалби; Горещата линия на Министерството на здравеопазването и съответната Районна здравноосигурителна каса. 

И някои важни неща, които можем да свършим предварително: 

 • Да проучим какви са лечебните заведения около нас, като подробно разгледаме електронните им страници; 
 • Да се осведомим за техните отделения, профил, специалисти; 
 • Да се запознаем с правата си; 
 • Да разговаряме с личния лекар и да обсъдим предварително как следва да постъпим в дадена ситуация, кой лекар да потърсим и накъде да се насочим; 
 • Да търсим информация от достоверни източници. Обикновено в тази ситуация постове във фейсбук или търсене на разкази във форуми не е подходящото поведение. 

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross