fbpx
Ние и детето

Скъпа, смалих децата

8 август 2018

Вече познавате адвокат Юлия Раданова с текста ѝ Медиатор – третият в развода, който помага да запазим човешки облик, посветен на способността на медиатора да превърне и най-ужасяващата раздяла в нещо сравнително нормално.

Днес тя отново е тук, за да продължи една болезнена тема, която съвсем скоро повдигнахме с истинските истории, събрани в текста Битка, която не могат да гледат – това е разводът за децата.

*****

Сещате ли се за филма „Скъпа, смалих децата“ от 1989 г.? В него един баща-учен успява с откритието на живота си да създаде машина, позволяваща смаляването на хора. И, за съжаление, смалява децата.

Днес няма да си говорим за иновации и открития, колкото и да е модерно това. Днес ще си говорим за смаляването на „най-добрия интерес на детето“ по време на развод.

При конфликт с партньора, независимо дали заради начина на упражняване на родителските права или в ситуация на развод, често именно интересът на детето, законодателно дефиниран като „най-добрият интерес на детето“, минава на заден план. Той изцяло е потопен от вълната от емоции, заляла страните.

Какво обаче е „най-добрият интерес на детето“ като правно понятие и нещо, за което съдебните и медиационни процедури по семейни конфликти обичат да говорят?

Семейният ни кодекс се е разграничил да дава стриктни определения над това. Законът за закрила на детето обаче дефинира това като преценката на желанията и чувствата на детето, физическите, психическите и емоционалните му потребности, възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето.

Всичко това резонира с международноправната защита на децата по редицата конвенции, страна по които България е. Тук следва единствено да отбележим Конвенцията за правата на детето на ООН, която предвижда, че висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.

Как обаче да знаем, че в ситуация на конфликт постигнатото решение адекватно ще отрази нуждите и интересите на нашето дете? Когато сме въвлечени в семейната война, енергията ни и целият ни жизнен ресурс е насочен към победата. И някак незабелязани остават децата и техните нужди в процесите, които често са силно трудни и за нас.

В един своеобразен наръчник по правата на децата, разработен към американските брачни съдилища в Калифорния, изрично се посочва, че гневът на родителя, неизбежен спътник на всяка процедура по администриране на упражняването на родителските права, е пряко обвързан със здравето на детето – физичeското, емоционалното и менталното.

Колкото повече фрустрация и съпротива процедурата предизвиква у родителя, толкова по-негативно е отражението му върху детето, респективно – толкова по-малко процедурата отговаря на неговия интерес.

Именно запазването на здрави и жизнени отношения с всеки от родителите поотделно има значение и е важно с оглед цялостното развитие на детската психика. „Най-добрият интерес на детето“ са качествените отношения на детето. С всеки от родителите. Поотделно.

Последното може да бъде постигнато посредством участието на едно трето и независимо за спора лице – семейният медиатор. Мисия му е да подпомогне на страните да поставят границата между емоцията и разума, да структурира качествен диалог между родителите, в който проблемите биват идентифицирани, нуждите на децата очертани и потенциалните решения, отговарящи именно на тези интереси - обсъдени.

Семейният медиатор е балансьор, който фасилитира провеждането на разговор, който много често страните инициират за първи път. По същество процесът има за цел да преустанови чисто човешките ни реакции, продиктувани от амигдалата, която в сходни ситуации активира поведението ни на „бий се или бягай“ – реакции, които видно и от наименованието си няма как да ни поставят в позиция да възприемаме и обмисляме „най-добрия интерес на детето“.

По същество поканата за медиация, чийто основен фокус е детето, е точно това – трансформиране на интимните отношения в професионални с цел обезпечаването на среда, която позволява разгръщането на целия потенциал на детето.

Интерес в тази насока представлява опитът на английските и американските съдилища, които в по-голямата си част задължават родителите, имащи съдебен спор относно родителските права, да преминат през задължителна медиационна процедура.

Като първа стъпка в този задължителен процес е ориентировъчната сесия или общата среща между различни родители по заведените към онзи момент дела. В рамките на 4 часа на страните се предоставя допълнителна информация както за чисто емоционалните състояния, през които децата им преминават в хода на процеса, така и за начина, по който могат да бъдат постигнати алтернативни решения по даден въпрос.

Сесиите целят да разкрият друга гледна точка и перспектива към конфликта, пред който страните са изправени – гледна точка, която включва и визията на детето за случващото се в семейния свят.

Квинтесенцията на обучението се крепи на следните 4 принципа:

1) задълбоченото разбиране на афекта, който отношенията на родителите оказват върху децата;

2) изграждане на ефективен съвместен модел за родителство от страна на двамата родители;

3) техники и информация за методите за упражняване на родителски права в процес на промяна;

4) създаване на позитивна промяна в живота на детето ДНЕС.

Всичко това е съчетано с ненаписаното писмо, което всяко дете, преживяващо съществени промени в семейството си, метафорично насочва към всеки от родителите си.

Поместеният по-долу откъс от писмото е само пример на това какво децата ни имат да ни отправят като послание:

1. Не говорете лошо за другия ми родител! (Това ме кара да се чувствам разкъсан, също ме кара да се чувствам зле за самия себе си).

2. Не ме третирайте като възрастен! (причинява ми прекалено много стрес). Моля, намерете приятел или терапевт, с когото да говорите.

3. Не използвайте чувството ми за вина, за да ме накарате да ви обичам повече и не ме питайте къде искам да живея!
.....
19. Не спорете и не се карайте пред мен или по телефона, когато ви чувам (Обръща ми се стомахът, когато го правите).

20. Нека обичам и двама ви и да виждам колкото е възможно повече всеки от ВАС.

Благодаря ВИ!

Вашето любящо дете

*****

Вашето любящо дете ви отправя послание. Опитайте се да го чуете.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross