fbpx
Новини

Приемът на първокласници в София вече ще става онлайн

17 февруари 2021

Водещ критерий за прием в първи клас в общинските училища в София остава уседналостта, пише dnews.bg. 

В първа група попадат децата с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, които не са променяни над 3 години преди датата на класирането. В нея влизат и тези с брат или сестра до 12-годишна възраст, които учат в същото училище, независимо от адреса.

Втора група са децата с постоянен или настоящ адрес в района на училището от 1 до 3 години, а в трета група са тези с адреси, непроменяни през последната година. В четвърта група пък попадат децата, които живеят извън прилежащия район на училището към деня на класирането.

Когато децата от една група са повече от обявените места в план-приема на дадено училище, те се класират по допълнителни критерии. 

Според тях най-много точки – 6 се дават за деца с 50% трайни увреждания или с един или двама починали родители.

5 точки получават деца от многодетни семейства, близнаците и тези с адрес в район, граничен на прилежащия на училището.
4 точки са предвидени за кандидат-първокласник с брат или сестра над 12-годишна възраст в същото училище, както и за завършилите подготвителна група в него.

3 точки са отредени за децата от приемни семейства или осиновените. В случаите, когато броят на кандидатите, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, кои ще бъдат приети, ще определя жребий.

Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища, но електронната система ще ги класира само в едно от тях според реда на желанията. След всяко класиране ще се публикуват списъци, а родителят ще получава информация по електронната поща. Той ще трябва да запише детето си в указаните срокове, в противен случай мястото остава свободно за следващо класиране.

Графикът на дейностите ще се изготвя за всяка календарна година и ще се публикува на сайта на системата до 30 март. Регистрирането и кандидатстването ще се извършват по електронен път.

Проектът за Система за прием в първи клас в София е качен за обществено обсъждане под формата на писмени консултации на сайта на Столичната община. Предложения, коментари и становища могат да се подават до 1 март.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross