Новини

Над 80 000 души у нас без постоянен адрес

22 октомври 2021

Национална застъпническа кампания в подкрепа на хора, които нямат адресна регистрация и не притежават документ за самоличност, стартира преди дни. Данни от различни изследвания показват, че голям брой от хората в България нямат адресна регистрация и не притежават документ за самоличност, което на практика ги прави „невидими“ - оттам и името на проекта „Невидимите, които виждаме“.

По данни на МРРБ от 2020 г. хората в България без постоянен адрес са общо 81 360. Става дума за лица, задължени да заявят постоянния си адрес, които не са го направили. От тях българските граждани са 75 406, а чужденците – 5 954. Според българското законодателство, без да са налице тези две неща, нито един български гражданин не може да ползва каквито и да било услуги.

В най-голяма част това са хора от най-бедните и уязвими групи, сред които има и много бременни жени и млади майки на деца до 3 години. Липсата на документ за самоличност е бариера да ползват жизненоважни за тях здравни и административни услуги, както и социални придобивки за себе си и детето.

В допълнение към това липсата на документи води и други ограничения - на граждански, политически и социални права; невъзможност за здравно осигуряване, образование, обучение, придобиване на собственост, сключване на брак, гласуване, семеен живот и наследяване.

Проблемът освен личен обаче е и обществен, защото така държавата се лишава от работна сила и от данъкоплатци, освен това се маргинализира значителна обществена група и се създават предпоставки за увеличаване на криминогенни прояви и социално напрежение. Като резултат идва и увеличаването на неравенството в обществото.

Елиминирането на проблема с адресната регистрация и личните документи ще доведе до повишаване на качеството на живот на хората от уязвимите групи, а превръщането на невидимите жени, майки и деца във видими ще доведе до ползи за цялото общество.

Как държавата адресира проблема?

От 2012 г. в България функционират Общински комисии за адресна регистрация (ОКАР), които се занимават със случаите на хора без документи. Комисиите са упълномощени да проучат всеки отделен случай, да установяват фактите и да съставят констативен протокол за издаване на удостоверение за постоянен адрес. Практиката обаче показва, че комисиите не работят по най-ефективен начин и проблемът остава нерешен.

Затова застъпническата кампания ще работи за анализиране на причините за проблема и намеране на решение чрез различни дейности - преглед на сегашния статут на комисиите; постигане на разбиране какво трябва да се подобри; проучване на необходимостта и приемане на подзаконов акт/наредба от МРРБ, регламентиращ ясно отговорностите и правомощията на Комисиите, за да се подобри ефективността на работата им.

Кампанията се провежда в рамките на проекта „Невидимите, които виждаме“, който пък е част от по-голяма инициатива за подобряване на майчиното и детско здраве „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, „Отворено общество“ и „Портикус“.

Основната цел на „Невидимите, които виждаме“ е повишаване на възможностите бременни жени и майки с деца до 3 г. от засегнатите групи да получават адресна регистрация и документи за самоличност. Водеща организация по проекта е Фондация „Фонд ИГА“, а партньори са сдружение „Хаячи“ и сдружение „Инициативи за равни възможности“.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
made by cog + weband
cross