fbpx
Здраве

Детската болница, която НЕ искаме

19 декември 2019

От години се говори, че в България трябва да има национална детска болница, която да обедини под един покрив всички медицински специалности и звена, необходими за адекватно, съвременно детско здравеопазване. Изведнъж (или не толкова изведнъж) политическата воля по случая толкова се засили, че детската болница е на път да се случи в изоставения преди десетки години строеж в двора на Александровска болница.

Как се стигна дотук и защо това е недопустимо да се случи разказва педиатърът Бояна Петкова. Тя е и един от инициаторите на отвореното писмо към президент, премиер, народно събрание, в което лекари, строителни инженери и архитекти се опитват да обяснят защо обществената поръчка за съживяване на строежа в Александровска трябва да бъде спряна. Писмото може да бъде прочетено и подписано от всеки гражданин тук, пълния му текст ще публикуваме и ние малко по-долу. Преди това се запознайте с причинно-следствените връзки в сагата за национална детска болница.


На заседание на Народното събрание преди една година премиерът Бойко Борисов постанови, че детската болница няма да се помещава в Правителствена, а за тази цел ще бъде достроен скелетЪТ в двора на Александровска болница, започнат през 1978 година за има-няма 20 милиона и година-година и половина. 

Вследствие на това Министерство на здравеопазването като принципал на бъдещата Национална детска болница пуска запитване за остойностяване до 3 фирми: две от тях да подали цена малко над 120 милиона, третата - 80 милиона. Въз основа на тази цена е остойностена обществената поръчка за 96 милиона лева с ДДС.

След обявяването ѝ Камарата на архитектите в България подава жалба в Комисията за защита на конкуренцията, която е отхвърлена. Втора (и последна) инстанция се явява Върховният административен съд, който също отхвърли жалбата.

Но обществената поръчка на практика е незаконна, защото през 2011 г. строежът е премахнат от Подробния устройствен план (ПУП) на района и е определен за разрушаване.

Въпреки това Министерство на здравеопазването твърди, че разполага с експертна оценка (дори две), според която строежът е в добро състояние и може да бъде довършен. За съжаление до момента никой не е получил достъп до първата експертиза от 2007 г. (дори по Закона за достъп до обществената информация), а втората експертиза - тази от 2019-а, се опира на “анализ на строежа отпреди 12 години”. Както каза арх. Петкана Бакалова, зам. председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите, това е като да лекуваш пациент на база изследвания, правени преди 12 години.

След отхвърляне на жалбата на всички инстанции Министерство на здравеопазването са свободни да продължат със строежа и се очаква утре (20 декември) - секунди преди празниците, както обичайно, да се подпише договорът за инженеринга.

Защо НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКАтова да се случи:

Имаме ли нужда от Национална детска болница?

Категорично ДА. Съществуващата Специализирана болница за активно лечение на детски болести “Академик Иван Митев” (т.нар. Педиатрия) е единственото по рода си специализирано лечебно заведение за деца в България, но страда от редица проблеми, като липсата на отделение по Образна диагностика (болницата не разполага със скенер и ЯМР), а звената по детска хирургия, реанимация, травматология, кардиология, кардиохирургия, ортопедия, онкохематология се намират в други отдалечени лечебни заведения. Самата сграда на болницата е морално и инфраструктурно остаряла и възпрепятства провеждането на нормален лечебен процес. Болните деца се “разкарват” между отдалечени и трудно достъпни болници и се стига до застрашаващи живота и здравето им ситуации.

Защо детската болница е Национална, а не софийска?

Според електронната система на болницата за 2018 и 2019 година повече от половината (близо две трети) от преминалите през болницата пациенти не са софийски жители. В болницата се лекуват и проследяват деца с хронични и редки заболявания от цялата страна. В нея се помещава единствената детска хемодиализа в страната.

Защо строежът в двора на Александровска болница е негоден?

Става дума за армировка и бетон, излагани незащитени на природните влияния за период от 40 години. Тази структура не би била устойчива/ безопасна при по-силно земетресение, освен това надхвърля допустимата височина за здравно заведение.
Става дума за болница, проектирана за нуждите и разбиранията на една медицина отпреди 40 години. Тя чисто инфраструктурно не предвижда възможността например родителите да придружават децата си по време на болничния престой и лечение. Височината на етажите не позволява нормална вентилация, климатизация, прокарване на системи за медицински газове, изграждане на съвременни операционни зали. 

12-етажна сграда с един-единствен авариен асансьор би поставила в риск живота на пациентите в случай на спешност, както и би направила на практика невъзможно провеждането на нормална лечебна дейност.
(има редица други аргументи - енергийна ефективност, зелена среда, хеликоптерна площадка и т.н.)

Нужно ли е детската болница да се построи БЪРЗО? 

НЕ и ако това представлява компромис с нейното качество, функционалност и безопасност и ако още при проектирането и завършването си тя вече е морално остаряла. Все пак говорим за болница, в която ще се лекуват не само децата на децата ни, а вероятно и техните внуци, т.е. минимум 50 години напред във времето.

КАК се строи (каквото и да е)?

ПЪРВО се прави анализ на нуждите и след това се изготвя заданието. Какво се опитваме да направим ние - обратното. Поръчката е за т.нар. инженеринг - това означава, че СТРОИТЕЛЯТ ще казва на архитектите и конструкторите какво да заложат в проекта (напр. като материали, на каква цена, с какво качество), а не обратното. Тоест опитваме се да натикаме нуждите в една предварително компрометирана рамка.


А ето и текста на отвореното писмо до институциите, което всеки може да подпише с идеята да подкрепи изграждането на АДЕКВАТНА за нуждите на детското здравеопазване и най-вече БЕЗОПАСНА болница:

Уважаеми г-н Радев,
Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми госпожи и господа,

Спрете обществената поръчка за превръщане на изоставен стар строеж в национална детска болница!
Ние, представители на българските родители, лекари и медицински специалисти, архитекти, инженери и данъкоплатци, се обръщаме към Вас с призив за отговорно отношение към здравето на децата.

Задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за всички деца. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана национална детска болница. Това закъснение струва години изпитания за болните деца, техните семейства и лекуващи лекари. Днес можем да използваме натрупания световен опит и да създадем съвременно лечебно заведение, което отговаря на нуждите и стандартите за най-добра грижа за здравето на децата от цяла България – само през 2019 г. през Специализираната болница за активно лечение на детски болести са преминали 5569 деца, от които 2223 – от София, и 3346 – от страната.

Вместо това Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за довършване на рушащия се строеж на територията на Александровска болница и определя цена за изпълнение въз основа на експертиза с данни отпреди 12 години.

Министерството на здравеопазването предлага на обществото ни:
- полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване от Столична община през 2011 г.;
- сграда, която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските стандарти за строителство;
- минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност, оздравителна среда за пациентите;
- обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение;
- разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически остаряла и негодна още преди да бъде построена. Довършването на стария строеж ще погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците.

Изискванията на Министерството на здравеопазването противоречат грубо на интереса на държавата като възложител. Противоречат грубо на обществения интерес.
Обществената поръчка представлява недопустим компромис с детското здравеопазване и злоупотреба с общественото доверие.

Очаква се консорциумът, избран да изпълни тази поръчка, да бъде обявен на 20.12.2019 г., петък.
Спрете обществената поръчка!

Българските деца не заслужават стара, неудобна и опасна сграда вместо нова болница!
Настояваме определените средства да бъдат вложени в изграждането на модерно лечебно заведение, отговарящо на стандартите за съвременна детска медицина и специфичните нужди на страната ни.
Настояваме за нова обществена поръчка и за конкурс с ново задание, за чието изготвяне да бъдат привлечени компетентни и опитни професионалисти от гилдиите на архитектите и инженерите, лекарите, медицинските специалисти и медицинските технолози като гаранция за прозрачност на процеса и качество на проекта, както и да се вземе предвид мнението на самите деца и родители като крайни ползватели на инвестицията.

Единствено така държавата ще потвърди декларираната загриженост към здравето на децата.
Настояваме държавата да изгради нова, истинска детска болница, осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред.

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross