fbpx
Новини

Готови ли са държавите да се справят с насилието над деца

25 юни 2019

Близо 1 милиард деца на възраст между 2 и 17 години са претърпели физическо, емоционално или сексуално насилие, според данни за целия свят на СЗО от 2017 г.

Икономическата цена на насилието над деца възлиза на около 7 трилиона щатски долара годишно в световен мащаб.

То съществува във всяка държава, общество, етническа или религиозна група, независимо от социалния статус на детето или семейството. Последиците са огромни – както за децата и техните семейства, така и за самите общества.

С цел да обсъдят какви мерки за преодоляване на насилието съществуват в глобален мащаб и какви действия предприемат страните в Източна и Югоизточна Европа за решаването на проблема, международни експерти се събират в София на конференция „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“ на 27 юни.

По време на срещата ще бъде представен и обсъден техническият пакет INSPIRE, разработен от 10 организации - СЗО, УНИЦЕФ и други международни партньори, съобщават от Национална мрежа за децата. Той съдържа 7 стратегии, базирани на научни доказателства и добри практики, за прекратяване на насилието срещу деца и млади хора: I (изпълнение и прилагане на закони), N (норми и ценности), S (безопасна среда), P (подкрепа за родители и полагащи грижа лица), I (увеличаване на доходите и икономическо укрепване), R (услуги за реакция и подкрепа), E (образование и житейски умения). И по-точно:


I: Целта на стратегията е да гарантира изпълнението и прилагането на закони, които забраняват насилническото поведение, като сексуално насилие или насилствени наказания на деца. Такива закони и политики дават сигнал, че обществото не приема тези поведения за приемливи и могат също така да доведат до намаляване на излагането на основните рискови фактори за насилие над деца.


N: Социалните и културните норми могат да създадат насърчаващ или нормализиращ насилието климат. Тази стратегия има за цел да намали толерирането на насилие над жени и деца, като укрепи ценностите, които подкрепят положителните и справедливи по отношение на половете взаимоотношения за всички деца и юноши. Това изисква промяна на дълбоко вкоренени социални и културни норми и поведение, по-конкретно – на идеята, че определени форми на насилие са не само нормални, но понякога и основателни.


S: Тази стратегия цели да се създадат и поддържат безопасни улици и други места, където децата и младежите прекарват времето си. Тя се фокусира върху промяната на социалната и физическата среда в общността (а не на лицата в нея), за да насърчи положителни модели на поведение.


P: Стратегията има за цел чрез обучителни програми да ограничи суровите родителски практики и да създаде позитивни взаимоотношения между родители и деца, като подпомогне родителите и полагащите грижа лица да осъзнаят значението на положителната, ненасилствена дисциплина и на близкото и ефективно общуване.


I: Основна цел в този раздел на INSPIRE e подобряването на икономическата сигурност и стабилност на семействата, намаляване на малтретирането на деца и на насилието от страна на интимния партньор. Тя включва подходи като: предоставяне на директни плащания на семейства в комбинация с обучение за родители и/ или при условие, че гарантират посещаване на учебни занятия от техните деца; или предоставяне на микрофинансиране в комбинация с обучение на мъжете и жените за половите норми, домашното насилие и сексуалността.


R: Фокусът тук е върху подобряването на достъпа до качествени услуги за подкрепа в областта на здравеопазването, социалното благосъстояние и правосъдието за всички нуждаещи се от тях деца – включително за съобщаване на насилие – с цел намаляване на дългосрочното въздействие на насилието. Децата, които са преживели насилие, се нуждаят от достъп до здравни и подкрепящи услуги, които да им помогнат да преживеят травмата. Тези услуги могат също така да помогнат за прекъсването на цикъла на насилие в живота на децата и да ги подкрепи да се справят и възстановят по-добре.


E: Стратегията има за цел подобряването на достъпа на децата до по-ефективно образование, осигуряващо равнопоставеността на момчетата и момичетата в училище, усвояване на социално-емоционални умения, обучение по житейски умения, както и гарантиране на безопасна и насърчаваща училищна среда. Успехите в ученето както при момичетата, така и при момчетата, предоставят защита от превръщане в жертва или извършител на насилие. Програмите, които укрепват усвояването на социално-емоционални умения у децата подобряват техните възможности за общуване и поддържане на връзки и им помагат да се научат да решават емоционални проблеми, да емпатизират и да се справят безопасно с конфликти – житейски умения, които предотвратяват насилието.


Всяка държава може да се възползва от INSPIRE, ако той се прилага посредством национална програма за действие, в която активно участват всички страни – правителството, гражданското общество, родителите, децата и младите хора, медиите, бизнесът.

За успешното прилагане на INSPIRE изключително важни са данните за насилието над деца от национални проучвания на населението и от административни системи (например болниците, данните на полицията и социалните служби). Оценката им предоставя на създателите на политики против насилието критично важна информация за това дали разработваните програми оказват предвиденото въздействие. Затова по време на конференцията „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“ ще бъде изяснено и защо е важно и необходимо да събираме подробни данни и информация за насилието, последствията от него и цената на бездействието.

България не поддържа единна база данни за случаите на насилие. По данни на прокуратурата за 2018 г., 2379 непълнолетни и 1941 малолетни са пострадали от престъпления. През 2018 г. са постъпили 1106 сигнала за насилие над деца, докладва Агенцията за социално подпомагане. Случаите на агресия в училище се увеличават, като нараства вербалната агресия. Според данни на Министерството на образованието и науката, за учебната 2017/2018 г. е имало 3616 случаи на агресия (през учебната 2015/2016 г. те са били 3043).

Регионалната конференция на високо равнище „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца“ се организира от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Световната здравна организация (СЗО), Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“- България. В регионалната конференция ще вземат участие над 140 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от региона, както и авторитетни академични преподаватели от САЩ, Обединеното кралство, България.

Дата и час: 27-28 юни, 9:00 ч.
Място: Парк-хотел Москва


По темата:

Стани автор в Майко Мила

В Майко Мила сме отворени за нови гласове, искащи да разкажат своята история. Винаги сме на линия, ако имате желание да ни изпратите текст, с който да се забавляваме или да научим нещо полезно, или да ни споделите нещо важно. Пишете ни на editorial@maikomila.bg.
ИЗПРАТИ НИ МАТЕРИАЛ
Споделете статията
cross